2021-08-26 07:08Bloggpost

Är världen redo för en åldrande befolkning?

En äldre man.En äldre man.

Människor lever längre än någonsin tidigare. Men är världen redo? Två personer firar sin 60-årsdag varje sekund över hela världen. Det är 58 miljoner 60-årsdagar per år. År 2050 kommer 1 av 6 personer att vara 60+, det vill säga nästan 2,1 miljarder människor.

Medellivslängden är längre än någonsin tidigare. Tack vare tekniska framsteg har vårt sätt att leva avancerat. Vi kan få mer information snabbare än någonsin tidigare. Med detta skift i befolkningen och tekniska framsteg måste vi förbereda oss för att stödja denna åldrande befolkning.

Men varför?
Många tycker att världens livslängd är en mirakulös prestation. Men är det? Tänk på hur mycket teknik som har utvecklats under de senaste 20 åren? Med förbättrad kost, medicinska framsteg, hälsovård, utbildning och ekonomiskt välbefinnande kan människor leva längre och få en bättre livskvalitet. Våra individuella och miljömässiga situationer påverkar hur vi åldras. Ens beteende, genetik, sjukdomar och fysiska problem som orsakas av åldrande påverkar alla vår livslängd. Vår miljö, till exempel bostäder, sociala interaktioner, den teknik vi har råd med och hur vi får tillgång till transport bör också beaktas i hur människor åldras.
 
Medellivslängden förändras
 Medan åldrandet för närvarande fortskrider snabbast i utvecklingsländer sker det globalt på olika utvecklingsnivåer. Medellivslängden vid födseln är över 80 nu i 33 länder, och bara 5 år tidigare var det bara 19 länder. Mellan 2000 och 2019 har livslängden ökat med 6 år. För närvarande har Japan den äldsta befolkningen på mer än 30 %, men år 2050 kommer 64 andra länder att ansluta sig till en äldre befolkning på över 30 %.
Så här har vår förväntade livslängd förändrats sedan 1950-talet. Och även om det finns många faktorer att ta in, var världens lägsta medellivslängd under 1950-talet. Under denna tid var genomsnittslivet bara 36 år gammalt. Överraskande nog, under samma tid, var Norges livslängd 72, men medellivslängden i Mali var bara 26.

Och nu då?
En åldrande befolkning innebär sociala, ekonomiska och kulturella utmaningar. Dessa utmaningar påverkar individen, deras familj, samhälle och det globala samhället. Nyligen samlade WHO in data från 37 länder, och endast 14 % kunde tillgodose deras grundläggande behov. Det finns ungefär 142 miljoner äldre som inte kan tillgodose sina grundläggande behov. I deras nuvarande miljöer kämpar dessa individer med att klä sig, få/ta sina mediciner eller hantera sina pengar, räkningar och annan ekonomi.
Så hur kan vi förbereda oss för det sociala och ekonomiska skiftet?

• Ändra hur vi tänker
• Skapa åldersvänliga miljöer
• Att anpassa våra hälsosystem för att möta behoven hos äldre människor
• Utveckla system för långtidsvård
 
En liten del
Medan vi på Raisoft fortsätter att spela en liten roll i att stödja den åldrande befolkningen genom digitalisering av hälsobedömningar och andra olika verktyg, kan vi erbjuda rätt vård, vid rätt tidpunkt, till rätt åldrande person. Vi anser att det är avgörande att behandla alla som en individ. Varje person har sina egna styrkor och svagheter. Det är vårt jobb att ta dem i framkant, så att vi kan ge dem den vård och det stöd de behöver.Om Raisoft

Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutsstöd för bättre vård och omsorg. Systemet integreras med befintliga journalsystem och tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, kvalitetsutveckling och resursplanering. Utveckling sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI, verksam i ett 40-tal länder. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat till Karleby, Finland, men är verksam i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.

Kontaktpersoner

Nina Chydenius
Kundassistent Sverige
Nina Chydenius
Robin Lundgren
Verksamhetsansvarig Sverige
Robin Lundgren