2021-09-24 08:00Bloggpost

Implementeringen av RAIsoft.net i Åbo, Finland

En vårdperson tillsammans med en äldre person.En vårdperson tillsammans med en äldre person.

Åbo stads välfärdsindustri var en av de första som introducerade Raisofts molntjänster. Implementeringen av RAIsoft.net startades i Åbo i början av februari 2014. Åbo började med det tidigare systemet redan i november 2013, men så snart de hörde om möjligheten att använda det webbaserade systemet ville de byta till det så snart som möjligt. 

Direktören för 24-timmarsvården Kirsi Kiviniemi menar att de var medvetna om att inget helt nytt system och mjukvara kunde fungera perfekt direkt. Vissa brister hade identifierats i den inledande fasen, vilket Raisoft sedan hade åtgärdat mycket snabbt. De avsatte mycket resurser för att stödja distributionen av det första webbaserade systemet. Raisoft erbjöd snabbt hjälp, stöd och utbildning.

Våren 2013 fattade Raisoft ett principbeslut om att molntjänsten RAIsoft.net ska vara tillgänglig för kunderna i början av 2014. Att överföra en produkt som utvecklats över tio år till webben krävde mycket arbete. Raisoft nöjde sig inte med att konvertera det befintliga systemet till webbaserat, men ville samtidigt dra nytta av de möjligheter som webben medför.

Kivinemi menar att webbaserad programvara är lättare att använda än programvara installerad i din egen miljö. Raisoft erbjuder en komplett tjänst från en operatör som erbjuder programvara, utbildning och teknisk support samt underhåll och serverutrymme för hela systemet. Det sparar kundernas resurser. Exempelvis i Åbo flyttar deras läkare mycket mellan deras 47 affärsenheter, så ett system som fungerar över Internet, oavsett plats, är verkligen bekvämt. 

Vårdpersonalen och RAI

Implementeringen av RAI-systemet gjordes steg för steg, eftersom det finns så många enheter, personal och behandlingsanläggningar i Åbo. RAI och RAIsoft.net har mottagits väl av personalen. Vårdpersonalen har mycket snabbt insett hur effektivt RAI är som ett verktyg för att kartlägga klientens behov och planera vård. 

Vårdpersonalen har också inrättat ett eget nätverk av RAI -tjänstemän så att de med RAI -ansvar i sin egen enhet också får information, stöd och nya idéer från varandra; kollegialt stöd är viktigt. Det har varit viktigt för vårdpersonal att notera att RAI verkligen inte bara är ett verktyg som används av ledningen, utan ett genuint och funktionellt verktyg för dem i deras dagliga omvårdnadsarbete.



Om Raisoft

Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutsstöd för bättre vård och omsorg. Systemet integreras med befintliga journalsystem och tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, kvalitetsutveckling och resursplanering. Utveckling sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI, verksam i ett 40-tal länder. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat till Karleby, Finland, men är verksam i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.


Kontaktpersoner

Nina Chydenius
Kundassistent Sverige
Nina Chydenius
Robin Lundgren
Verksamhetsansvarig Sverige
Robin Lundgren