2021-07-16 08:07Bloggpost

interRAI och Raisoft

En bild från interRAI intervjun med Brant E. Fries och Harriet Finne-Soveri. Hela intervjun på interRAI:s hemsida. https://interrai.orgEn bild från interRAI intervjun med Brant E. Fries och Harriet Finne-Soveri. Hela intervjun på interRAI:s hemsida. https://interrai.org

Vad är interRAI? 

InterRAI är ett internationellt nätverk av kliniker och forskare som utvecklar standardiserade bedömningsinstrument och vårdplaneringsverktyg med tillhörande skalor för bedömning av funktionsförmåga, klassificering för vårdtyngd och kvalitetsindikatorer.  Varje bedömningsinstrument i interRAI-familjen är en produkt av noggrann forskning och testning. De olika instrumenten är anpassade för specifika målgrupper, men utgör ett enhetligt hälsoinformationssystem - en global standard.

Raisoft och interRAI

Raisofts produkter är baserade på instrument som stöder beslutsfattande. Produkterna har utvecklats av den internationella forskarorganisationen interRAI. Raisoft erbjuder ett omfattande urval av kvalificerade mätverktyg för hälsofrämjande.Om Raisoft

Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutsstöd för bättre vård och omsorg. Systemet integreras med befintliga journalsystem och tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, kvalitetsutveckling och resursplanering. Utveckling sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI, verksam i ett 40-tal länder. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat till Karleby, Finland, men är verksam i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.


Kontaktpersoner

Nina Chydenius
Kundassistent Sverige
Nina Chydenius
Robin Lundgren
Verksamhetsansvarig Sverige
Robin Lundgren