2021-07-14 07:06Bloggpost

Raisofts moduler

En vårdperson tillsammans med en äldre kvinna sittande vid en surfplatta.En vårdperson tillsammans med en äldre kvinna sittande vid en surfplatta.

Raisofts moduler är planerade för att stödja beslutsfattande inom socialtjänst och hälsovård. Våra moduler underlättar och snabbar upp kommunikationen och informationsflöden mellan vårdpersonal, administratörer och chefer.

Bedömningsmodul

Patientdata kan enkelt samlas in med dator, surfplatta eller smartphone. Med hjälp av offlinefunktioner säkerställs datasamling även utan internetanslutning. Anteckningar kan adderas till bedömning och vårdplan i en integrerad dokumentationsprocess.

Vårdplaneringsmodul

Vårdplaneringsmodulen tillhandahåller en toppmodern lösning för individuell vårdplanering med standardiserad information om patientens funktionsförmåga och hälsotillstånd.

Konsulteringsmodul

Fungerande samarbete i ett multi-proffesionellt vårdteam är ofta utmanande. Konsultationsmodulen effektiviserar vårdplaneringen och teamarbetet. Med hjälp av modulen kan specialist konsulteras digitalt och klinisk data kan delas sömlöst och effektivt.

Kvalitetsmodul

Kvalitetsmodulen är ett analysverktyg för kliniker, chefer och administratörer som fokuserar på vårdkvalitet och vårdens effekter.

Managementmodul

Modulen erbjuder periodiska analysresultat, statistik och grafiska rapporter för utvärdering av verksamhet, samt ger stöd för besultsfattande. Med ständig uppdaterad information om kvalitet, effekter och vårdtyngd, kan mindre och större organisationer optimera sin resursanvändning.Om Raisoft

Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutsstöd för bättre vård och omsorg. Systemet integreras med befintliga journalsystem och tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, kvalitetsutveckling och resursplanering. Utveckling sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI, verksam i ett 40-tal länder. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat till Karleby, Finland, men är verksam i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.


Kontaktpersoner

Nina Chydenius
Kundassistent Sverige
Nina Chydenius
Robin Lundgren
Verksamhetsansvarig Sverige
Robin Lundgren