2021-10-01 08:00Bloggpost

Vårdplan med en knapptryckning i Uleåborg, Finland

Expertutbildning i UleåborgExpertutbildning i Uleåborg

Kontaktpersoner för interRAI bedömningsinstrument för långtidsvård (RAI-LTC) träffas regelbundet för uppföljning av kvalitetskriterier och kvalitetsutvecklingen inom dygnetruntomsorg och servicebostäder. Ämnet för granskningarna kan exempelvis vara kvalitetsindikatorer för RAI-LTC, vilka i detta fall övervakas av Uleåborgs stad.

Uleåborg har använt webbaserad Raisofts programvara sedan 2017. En viktig del av kvalitetsarbetet är varje kunds personliga vårdplan. I Uleåborg har det uppmärksammats att Raisofts modul för att bygga vårdplan är ett utmärkt verktyg som effektiviserar och spar tid. Då RAI-bedömningar är så pass heltäckande, skapas vårdplanen praktiska taget direkt genom ett knapptryck. Utgångspunkten är förståss att en välgjord bedömning genomförs med hjälp av RAI-instrumentet RAI-LTC, med frågeställningar som tagits fram av interRAI:s forskargrupp och håller högsta vetenskapliga validitet och reliabilitet.

Raisoft erbjuder viktig expertutbildning

Servicehandledaren Elisa Veteläinen och sjukgymnasten Anne Pasanen är mångåriga RAI-användare och har lett Uleåborgs RAI LTC-team i flera år. Våren 2018 bestämde de sig för att gå med i Raisoft Key Expert-utbildning. De har varit riktigt nöjda med träningen.

- Vi har ett så jätteduktigt team att det ibland känns som om vi inte längre har något att tillföra, säger Pasanen och Veteläinen, och fortsätter:

- Peer-learning i vår grupp har varit helt fantastiskt. Man behöver inte uppfinna hjulet varje gång, utan deltagarna delar erfarenheter och praxis med varandra och lär sig hela tiden något nytt

- Under utbildningen har vi gjort en bredare uppdatering av arbetsbeskrivningar för organisationen, och som en del av utbildningen har vi utvecklat en skräddarsydd modell för att utvecklas som RAI-expert, säger Veteläinen och Pasanen.

Båda berömmer det smidiga samarbetet med Raisoft.

- Raisofts utbildningsledare och servicepersonal finns alltid nära tillhands och är tillgängliga när man behöver hjälp och support.Om Raisoft

Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutsstöd för bättre vård och omsorg. Systemet integreras med befintliga journalsystem och tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, kvalitetsutveckling och resursplanering. Utveckling sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI, verksam i ett 40-tal länder. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat till Karleby, Finland, men är verksam i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.


Kontaktpersoner

Nina Chydenius
Kundassistent Sverige
Nina Chydenius
Robin Lundgren
Verksamhetsansvarig Sverige
Robin Lundgren