2021-11-25 10:00Nyheter

Spets-boende för svensk äldreomsorg genom standardiserade beslutsstöd?

En äldre person i rullstol tillsammans med en annan person.En äldre person i rullstol tillsammans med en annan person.

Den som till äventyrs avnjutit en – frivillig eller påtvingad - genomläsning av, i vart fall delar av, Coronakommissionens andra delbetänkande (2021-10-29), blir kanske varken uppmuntrad eller förvånad vad anbelangar den svenska äldreomsorgens väl och ve. Och i ljuset av kompletterande läsning av IVO:s tillsynsrapporter kan upplevelsen bli rent utav deprimerande. Och även om såväl Coronakommissionen som IVO i första hand utrett den svenska vården i spåren av covid-19, så är det till föga tröst. Här blottläggs också den resursmässigt eftersatta äldreomsorgen på ett bredare plan. Hur kunde vi hamna här? Vart ska den svenska äldreomsorgen ta vägen? 

Alldeles klart är att lösningen inte ligger i att stirra på problemen. Som alla säkert redan märkt så har problem en tendens att förstoras vid närmare anblick… Nej, lösningen ligger förståss i en mer konstruktiv och framåtblickande hållning, utan att för den skull negligera problemen - men gärna ta sin utgångspunkt i dem. I själva verket kan tuffa utmaningar, genom nyputsade glasögon, rent utav bli hopptuvor till lösningar! 

Motivation och engagemang 

En av de kritiska punkter som kommissionens rapport återkommer till ett flertal gånger, i olika tappningar och med olika infallsvinklar, handlar kortfattat om personalens förutsättningar. Nu är detta knappast ett forum som är vare sig lämpat eller kvalificerat för att utreda den frågans många facetteringar, men kanske vi kan lyfta fram en viktig aspekt, nämligen personalens motivation! 

Vi tror att motivation och engagemang är oerhört viktigt om vi ska orka vända på denna utveckling. Och vi lever i en tid där digitaliserade hjälpmedel har kommit för att stanna - allt för att säkerställa kvalitet och effektivitet för framtidens äldreomsorg. Men lika viktigt är att denna digitaliseringsresa är begriplig och inkluderande för dess främsta användare: vårdnadspersonal med sjuksköterskor i spetsen!  

Digitala beslutsstöd som ger arbetstillfredsställelse 

Som av en händelse (!) jobbar vi på Raisoft just med digitala verktyg för ökad kvalitet inom vården. Och vi vinnlägger oss hårt för att inkludera äldreomsorgens nyckelpersoner i utvecklingsarbetet! Vår entydiga erfarenhet är att bra digitala verktyg som snabbar upp och säkerställer kvalitet, skapar arbetstillfredsställelse och gör jobbet roligare.  

Fast - i sanningens namn - är det hos våra många användare som just den erfarenheten finns; läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor - kort sagt hos våra tusentals användare av RAI-systemet. Bara i vårt östra grannland finner du dem hos mer än 2500 verksamhetsenheter inom hela den finska hemvården och dygnetruntvården. 

Sveriges sjuksköterskor i bräschen för äldreomsorgens ”Spets-boende” 

Kanske vi kan vända på de inledande problemställningarna 180 grader och fundera över hur långt den svenska digitaliseringsresan kan ta oss? Är vi öppna för att lära av våra finländska kolleger? Kan nya digitala standardiserade beslutsstöd inom äldreomsorgen rent utav rusta Sveriges sjuksköterskor för att bygga framtidens ”Spets-boende” inom äldreomsorg?  

Många av oss – vi på Raisoft inkluderat – lever i en helt annan miljö än personalen på våra äldreboenden. Men vi tror på att mötas, att finna miljöer för utbyte av erfarenheter att dela idéer för en positiv och hållbar utveckling av svensk äldreomsorg. Alltför många adresserar den typen av samtal till politiker och myndigheter. Men vi för vår del tror att framtidens äldreomsorg avgörs av dess personal, med sjuksköterskor i spetsen! 


Om Raisoft

Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutsstöd för bättre vård och omsorg. Systemet integreras med befintliga journalsystem och tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, kvalitetsutveckling och resursplanering. Utveckling sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI, verksam i ett 40-tal länder. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat till Karleby, Finland, men är verksam i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.


Kontaktpersoner

Nina Chydenius
Kundassistent Sverige
Nina Chydenius
Robin Lundgren
Verksamhetsansvarig Sverige
Robin Lundgren

Relaterade nyheter