2021-07-02 08:12Bloggpost

Demensvård med individen i centrum

Picture of Villa Tapiola's blooming yard.Villa Tapiolas blomstrande innergård.

Raisofts digitala beslutsstöd är en del av vardagen på Villa Tapiola. Informationen från bedömningarna finns med hela tiden och omvandlas till praktiska aktiviteter.

Villa Tapiola har använt Raisofts programvara ända från starten, år 2005, och det har blivit ett naturligt inslag i demensboendets vardag vilket märks på flera olika sätt i verksamheten.

Direktör Tuula Laulaja berättar att RAI-modulerna för dygnet-runt-vård används flitigt liksom vårdplansmodulen. Med en väl genomförd RAI-bedömning skapas en bedömningsbaserad vårdplan som kommer till flitig användning.

- I vårdplanen antecknar vi alltid de boendes tillägg i "jag-form". På så sätt blir hens vilja och önskemål väldigt tydliga. Till exempel antecknar vi: "Jag vill ha yllesockor på natten".

- När vi genomför en vårdplanering spelar de anhöriga en viktig roll. I början när vi ville inkludera de anhöriga i själva RAI-bedömningen tyckte en del att det blev utdraget och jobbigt. Man sa att "gör ni det där bara..." Men efter en del förändringar i det praktiska genomförandet fick vi en positiv respons från de anhöriga, och de är nu alltid med i vårdplaneringsfasen.

- Den boendes ansvariga personal håller också i bedömning och utformning av vårdplanen. Sedan bjuder vi in de anhöriga för genomgång och synpunkter. Vi samtalar, korrigerar, anpassar och optimerar på bästa möjliga sätt efter de boendes behov, och först därefter fastställs vårdplanen. På detta sätt ökar vi transparensen, och de anhöriga ser också att de saker som överenskommits genomförs.

Lär känna de boende

Villa Tapiolas genomgående röda tråd är anpassning till de boende. Det genomsyrar allt vi gör, och uppmärksammas även av anhöriga.

- Vi har 44 boendeplatser. Jag känner varenda en av våra gäster, deras familjer och till och med barnbarn. Nu när kriterierna för att komma in på långtidsvård har skärpts så får vi in sjukare personer än förr. Därför är det ännu viktigare att vi noggrant samråder med de närstående. För varje ny boende gör vi en omfattande bedömning av hens liv, genom samtal och frågor som inkluderar de närmaste. Ju bättre vi känner våra boende, desto lättare är det för oss att göra ett bra arbete, säger Laulaja.

- En av de saker vi erbjuder de boende är att göra så kallade "digi-berättelser". Det består av 2-3 minuters filmklipp från det dagliga livet. Resultatet blir en filmsnutt som kan ses på en dator, tablet eller mobil när så önskas.

- En dag när en av våra boende hade vaknat "på fel sida", så spelade vi upp filmsnutten för hen. Responsen blev till slut ett spontant konstaterade att "visst har jag haft ett bra liv!"

Också läkarna på Villa Tapiola brukar ta del av dessa digi-berättelser, och för vår personal har de blivit ett viktigt hjälpmedel för att lära känna de boende bättre. Många samtal har fötts ur dessa livsberättelser!

- Att göra digi-berättelser förstärker samarbetet mellan personalen och de anhöriga, understryker Laulaja.

Personkemi och fördelad arbetsbörda

På Villa Tapiola är klienterna fördelade i tre grupper beroende på vårdbehov.

- När vårdarna kommer till sitt arbetspass väljer de två boende ur en korg med namnlappar på alla boende. Namnen fördelas på personalen som därefter är ansvarig för dem under hela arbetsskiftet.

Erfarenheten har visat, att vissa kommer bättre överens än andra, skrattar Laulaja. Det är svårt att komma ifrån detta men vi försöker så långt som möjligt att anpassa oss och att vända detta till fördelar.

- Till exempel, när det i vårdplanen stod antecknat "Jag gillar fiskehistorier" gick frågan till den i personalen vars söner är ivriga fiskare. Sedan blev det självklart att denne fortsättningsvis brukar få ta ansvar för "fiskar-farfar". De har alltid mycket att prata om!

Att göra RAI-bedömning är en fest!

En av Villa Tapiolas etablerade rutiner är att pricka in årets huvudbedömning till de boendes födelsedag.

- Bedömningen görs under födelsemånaden och den andra bedömningen görs 6 månader senare.

Att förlägga årets RAI-bedömning till födelsemånaden är inte en slump, tvärtom. Det understryker vikten av att på födelsedagsfesten är jubilaren i centrum och tillfrågas noggrant om mående såväl som önskningar.

Under senare år har sociala medier blivit allt viktigare

Tuula Laulaja berättar att besökare på Villa Tapiola ofta reagerar på hur pass pigga våra boende är.

- De kommenterar ofta att de boende verkar vara så pigga, de sitter inte och halvsover i fåtöljerna. Och såväl de boende som anhöriga brukar uttrycka sitt gillande över att vi inte har en massa omoderna, mörka och tunga trämöbler.

- Jag brukar också uppmana besökare och anhöriga att gå in på vår Facebook-sida och se vad vi håller på med. Coronapandemin har naturligtvis begränsat vår verksamhet, vilket gjort att vi I år inte kunnat anordna så många evenemang som vi brukar. Under 2019 arrangerade vi totalt 170 olika artister/aktörer på besök men under det senaste året har vi ännu inte kunnat arrangera ett enda.

Laulaja poängterar att mångsidiga och varierande evenemang och aktiviteter är väldigt viktigt för de boende. Också här spelar Raisofts instrument en stor roll: helhetsbedömningen omfattar hela livstiden, berättar om arbetskarriär, fritidsaktiviteter och intressen. Och på basen av dessa samlade uppgifter är det lättare att planera besök och program som passar och intresserar de boende.

- Än idag kan man ofta i Finland föreställa sig att när en person blir gammal måste man klä sig i svart schal, knuten under hakan sjungandes psalmer. Men våra boende består av en mycket varierande skara. Många är beresta, har haft internationella karriärer, ätit exotiska rätter, har vant sig vid teater, konserter, intellektuella samtal och restaurangbesök.

- Självklart saknar många dessa upplevelser och därför är våra arrangemang desto viktigare för våra boende, med uppiggande besök och exkursioner av allehanda slag, säger Tuula Laulaja avslutningsvis.Om Raisoft

Raisoft är ett forskningsbaserat IT-företag som under 20 års tid levererat digitala beslutsstöd för bättre vård och omsorg. Systemet integreras med befintliga journalsystem och tillhandahåller standardiserade vårdbedömningar för vårdplanering, kvalitetsutveckling och resursplanering. Utveckling sker i nära samarbete med den internationella forskarorganisationen interRAI, verksam i ett 40-tal länder. Standarden är resultatet av omfattande klinisk forskning och testning genom interRAIs forskargrupp. Raisoft uppfyller högsta kvalitet och standard inom datasäkerhet med beprövade internationella certifikat. Raisoft är lokaliserat till Karleby, Finland, men är verksam i ett 10-tal länder. Nu introduceras Raisoft även i Sverige.


Kontaktpersoner

Nina Chydenius
Kundassistent Sverige
Nina Chydenius
Robin Lundgren
Verksamhetsansvarig Sverige
Robin Lundgren